POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego cherubin-organic.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Sklep Internetowy Chérubin Organic działający pod adresem www.cherubin-organic.shoplo.pljest prowadzony przez AP Official Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 383522747, posiadającą NIP: 7252290142, zwaną w niniejszym regulaminie Chérubin Organic.

Dane osobowe zbierane przez Chérubin Organic za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Chérubin Organic dokłada wszelkich starań do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających i rejestrujących się w Sklepie Internetowym.

DANE OSOBOWE, PRYWATNOŚĆ i PODSTAWA PRAWNA

Jeśli zamierzasz zarejestrować Konto Użytkownika oraz korzystać z usług Sklepu Internetowego, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 1. Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 2. Realizacja Twoich zamówień
 3. Realizacja płatności
 4. Realizacja wysyłki
 5. Przesyłanie newslettera

 

W przypadku rejestracji konta/składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje dane: imię i nazwisko; ulicę wraz z numerem domu/mieszkania; kod pocztowy

i miejscowość; adres e-mail; numer telefonu; płeć (opcjonalnie); wiek (opcjonalnie). W przypadku rejestracji firmy powyższe dane obejmują również: nazwę firmy; numer NIP.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta oraz ma możliwość zmiany hasła, w późniejszym terminie.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

Podczas korzystania ze Strony Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Przekazanie danych osobowych do Chérubin Organic jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkownika. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:

1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego (Shoplo);

2. podmiot realizujący dostawę towarów (kurierzyDPD);

3. dostawca płatności (PayPro S.A.);

4. biuro księgowe;

5. hostingodawca;

6. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, zapewniających wsparcie techniczne;

7. podmiot zapewniający system mailingowy

8. podmiot zapewniający usługi statystyczne (Google Analytics);

9. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

Dane osobowe Użytkownika podane w celu wykonania umowy, przetwarzane są przez Chérubin Organic tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

   

   

  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu Rapid SSL.

  W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.

   

  TWOJE UPRAWNIENIA

  Drogi Użytkowniku przysługują Ci następujące prawa:

  1. dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

  2. do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

  3. do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  4. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

  5. do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

  6. do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

  7. do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

   

  Informujemy, że nie działamy wbrew woli naszych Klientów, a stosowne świadczenia będziemy rozpatrywać najszybciej jak to możliwe nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Ponadto nie czerpiemy żadnych korzyści materialnych z gromadzenia/udostępniania danych.

  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

   

  KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

  Jeśli masz pytania związane z Polityką Prywatności bądź chciałbyś skorzystać ze swoich praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres:

  info@cherubin-organic.com

  English