Formularz zwrotu

 

AP OFFICIAL Sp. z o.o.

e-mail: info@cherubin-organic.com  

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: AP OFFICIAL

adres do zwrotu: ul. Symfonii 5/40 02-787 Warszawa

e-mail kontaktowy: info@cherubin-organic.com

 

Numer zamówienia: .................................. Data: .................................................... 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ........................................................................ 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ........................................................................... 

Adres konsumenta(-ów): .. ...................................................................................... 

Nr konta (**): 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

    

Lp.

Nazwa towaru

Przyczyna zwrotu

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Data i podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.................................................

________________________________________________________________________ 

Sklep internetowy działający pod adresem www.cherubin-organic.shoplo.com jest prowadzony przez AP Official Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 383522747, posiadającą NIP: 7252290142. 

English