REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHÉRUBIN ORGANIC

obowiązujący od dnia 4 maja 2020 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Chérubin Organic. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy Chérubin Organic działający pod adresem www.cherubin-organic.com jest prowadzony przez AP Official Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 383522747, posiadającą NIP: 7252290142, zwaną w niniejszym regulaminie Chérubin Organic.

DANE KONTAKTOWE:

info@cherubin-organic.com

 1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy Chérubin Organic mogą być wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.
 2. Informacje o produktach w sklepie Chérubin Organic m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
 3. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

II. DEFINICJE

 1. Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego.
 2. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 3. Newsletter – informacja handlowa dotycząca Chérubin Organic, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.
 4. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez AP Official Sp. z o.o., działająca pod adresem: www.cherubin-organic.com 
 5. Towary - produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Chérubin Organic ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Chérubin Organic, po weryfikacji przez Chérubin Organic dostępności Towarów w magazynie.
 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 5. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
 6. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 7. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Chérubin Organic. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach są cenami brutto.
 8. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA
 10. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:

    a) płatności online Płatności Przelewy24 
Podczas procesu zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku, aby sfinalizować proces płatności. W przypadku korzystania z bankowości online dostępnej dla najbardziej popularnych polskich banków, możesz skorzystać z płatności poprzez Przelewy24. Twoje konto zostanie natychmiast obciążone kwotą należności.

    b) kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej. 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Chérubin Organic potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia.
 2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Chérubin Organic informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: info@cherubin-organic.com do momentu wysłania przez Chérubin Organic zamówionych Towarów.
 4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, jeśli zapłata została dokonana z góry, Chérubin Organic zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu trzech dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 5. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do trzech dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartami bądź przelewem bankowym, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Chérubin Organic przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Chérubin Organic. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
 7. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 8. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Chérubin Organic, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. W przypadku Towarów, w których płatność miała nastąpić gotówką przy odbiorze, po 2 nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie zostanie w całości anulowane.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O prawach konsumenta" (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym Chérubin Organic.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Chérubin Organic pisemne Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży wraz z dowodem zakupu. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.
 3. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres Chérubin Organic wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep Chérubin Organic nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Chérubin Organic zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.
 2. Procedura reklamacyjna:
 3. Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem Formularza Reklamacyjnego oraz dowodem zakupu przesłać na adres mailowy info@cherubin-organic.com
 4. Chérubin Organic podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
 5. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć do firmy Chérubin Organic w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.
 6. Chérubin Organic wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

 

  VII. DANE OSOBOWE

  Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem: https://cherubin-organic.myshopify.com/pages/polityka-prywatnosci

  VIII. NEWSLETTER

  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Chérubin Organic informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła Chérubin Organic, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera dla zarejestrowanych Klientów jest możliwa także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika.

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Chérubin Organic może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
  2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
  3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez Chérubin Organic w Sklepie Internetowym są własnością Chérubin Organic i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
  4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
  Polski